Spoznávame Azure Fundamentals

Začínate s cloudom? Základy platformy Azure je šesťčlenná séria, ktorá Vás naučí základné cloudové koncepty, poskytujú zjednodušený prehľad o mnohých službách Azure a nasmerujú Vás pomocou praktických cvičení na nasadenie Vašich prvých služieb zadarmo.

Po dokončení tohto študijného programu budete:

 • Oboznámený s výhodami cloud computing-u v službe Azure a ako Vám to môže ušetriť čas a peniaze.
 • Vedieť vysvetliť cloudové koncepty, akými sú vysoká dostupnosť, škálovateľnosť, pružnosť, agilita a obnova po určitej nehode.
 • Schopný popísať základné súčasti architektúry Azure, akými sú predplatné, zdroje, skupiny správy a zdrojov.
 • Vedieť zhrnúť koncepty geografického rozdelenia, ako sú oblasti Azure, dvojice oblastí a zóny dostupnosti.

Ďalšie študijné programy v sérii:

 1. časť: Popis základných služieb Azure
 2. časť: Popis základných riešení a nástroja pre správu na Azure
 3. časť: Popis všeobecných bezpečnostných a sieťových bezpečnostných funkcií
 4. časť: Popis funkcií identity, ochrany osobných údajov a dodržiavania súladu
 5. časť: Popis Azure riadenia nákladov a správy úrovni služieb

Pre koho je táto séria určená?

Séria je určená najmä pre všetkých nadšencov vzdelávania (sa), ktorí chcú spoznať Azure, alebo tých, ktorí sa pripravujú na skúšku AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals.

Predpoklady

 • Mali by ste byť oboznámení so základnými výpočtovými konceptmi a terminológiou.
 • Pochopenie cloud computing-u je užitočné, ale nie je potrebné.

Úvod do Azure základov

Tento modul Vám prináša základy cloud computing-u, základy Azure, ako začať s predplatným a Azure kontami.

Po dokončení tohto modulu budete môcť:

 • Opísať základné koncepty cloud computing-u.
 • Určiť, či je Azure správnym riešením pre vaše obchodné potreby.
 • Rozlišovať medzi rôznymi metódami vytvárania predplatného Azure.
Cloud computing

Cloud computing je poskytovanie výpočtových služieb cez internet, ktorý je inak známy ako cloud. Tieto služby zahŕňajú servery, úložiská, databázy, siete, softvér, analýzu a umelú inteligenciu. Poskytovanie výpočtových služieb cez internet sa realizuje formou pay-as-you-go cenového modelu. Zvyčajne platíte len za cloudové služby, ktoré používate.

Medzi výhody cloud computing-u patrí:

 • Vysoká dostupnosť, väčšina služieb ponúka garantovanú dostupnosť 99.9% času alebo vyššiu
 • Škálovateľnosť a obratnosť (agilita) umožňuje v rámci niekoľkých klikov či sekúnd navýšiť alebo znižovať využívane zdroje a reagovať tak na počet používateľov, či zvýšené nároky
 • Geodistribúcia ponúka flexibilitu v rozmiestnení serverov bližšie k zákazníkom a tak znižuje riziko výpadkov služieb rozdelením dát medzi odlišné datacentrá.
 • Obnovenie po nehode. Najlepšia nehoda je taká, o ktorej neviete, že sa vôbec stala. Pri správnej infraštruktúre sú dáta a služby nie len zálohované, ale aj automaticky zrkadlené a dostupné.
 • Cenový model je založený na spotrebe, sami si vyberiete, čo, a koľko toho potrebujete.
 • Žiadne poplatky za fyzické vybavenie, nemusíte nakupovať hardvér a riešiť jeho zapojenie a inštaláciu.
Azure

Azure poskytuje viac ako 100 služieb, ktoré Vám umožnia robiť všetko od spúšťania existujúcich aplikácií na virtuálnych počítačoch až po skúmanie nových softvérových paradigmát, ako sú inteligentné roboty a zmiešaná realita.

Na správu predplatného Azure pomocou grafického používateľského rozhrania slúži portál Azure.

Portál Azure je webová zjednotená konzola, ktorá poskytuje alternatívu k nástrojom príkazového riadka. 

Najčastejšími používanými kategóriami sú:

 • Compute – poskytuje celý rad možností pre hostovanie aplikácií a služieb.
 • Networking – prepojenie výpočtových prostriedkov a poskytovanie prístupu k aplikáciám.
 • Storage (úložisko) – úložné služby.
 • Mobile – rýchlé a jednoduché vytváranie mobilnej back-end služby pre aplikácie na iOS, Android a Windows.
 • Databases (databázy) – viaceré databázové služby na ukladanie širokej škály typov údajov.
 • Web – prvotriedna podpora na vytvorenie a hosťovanie webových aplikácií a webových služieb založených na protokole HTTP.
 • Internet of Things (IoT) – slúži na prepojenie zariadení, objektov či ľudí s internetom, najčastejšie sa týmto názvom označuje práca s mikroprocesormi. 
 • Big data – podpora širokej škály technológií a služieb na poskytovanie veľkých dátových a analytických riešení
 • AI (Artificial Intelligence) – umelá inteligencia. 
 • DevOps – integrácia úložiská a aplikačných testov, vykonávanie monitorovania aplikácií. 
Azure konto

Na webovej lokalite Azure si môžete vytvoriť bezplatné konto a začať skúmať. Keď budete pripravený, môžete sa rozhodnúť inovovať svoj bezplatný účet. Ak sa chcete zaregistrovať, potrebujete telefónne číslo, kreditnú kartu a konto Microsoft alebo GitHub. Informácie o kreditnej karte sa používajú len na overenie totožnosti. Poplatky Vám budú účtované až po inovácii na platené predplanté, pokiaľ sa jedná len o bezplatné, nebudú Vám účtované žiadne poplatky. 

Azure Pricing: Cenové plány

https://blog.vzdelavameprebuducnost.sk/mlsa_articles/azure-pricing-cenove-plany/embed/#?secret=YNIeQym4tw

Pôvodný modul v celom rozsahu nájdete na oficiálnej stránke Microsft Learn.

Discuss Azure fundamental concepts

V tomto module sa dozviete o základnom koncepte cloud computing-u, ako Azure využíva tieto prostriedky a o benefitoch migrácie na cloud computing.

Po dokončení tohto modulu budete vedieť:

 • Identifikovať benefity cloud computing-u
 • Rozlíšiť jednotlivé kategórie cloudových služieb
 • Rozoznať rozdiely medzi druhmi cloud computing-u
Kategórie cloudových služieb

Cloudové služby sa delia skupín podľa toho akú časť spravuje poskytovateľ cloudových služieb a samotný klient. Tri najčastejšie sú:

 • Infrastructure as a service (IaaS)– najzákladnejší model, infraštruktúra, ako je internet, fyzický server je zabezpečená cloudovým poskytovateľom a je na Vás, čo na nej pobeží a ako sa o to budete starať.
 • Platform as a service (PaaS) – Cloudový poskytovateľ, zabezpečuje nie len infraštruktúru, ale aj samotný operačný systém, či nástroje a knižnice, ktoré vyžadujete. Úlohou klienta je iba zabezpečiť dáta, nainštalovať a starať sa o beh aplikácie. 
 • Software as a service (SaaS) – Najmenej práce a zodpovednosti pre zákazníka. Cloudový poskytovateľ sa stará o celú infraštruktúru, aj o inšlaláciu, beh, údržbu a aktualizácie aplikácie. 
Druhy cloud computing-u 

Cloud computing využíva tri modely nasadenia a to:

 • Public cloud – Micorosft Azure – žiadna údržba, flexibilné financovanie a škálovanie.
 • Private cloud – Vlastné datacentrum v rámci firmy, zvyčajne vyžaduje nákup hardvéru aj vyškolených zamestnancov.
 • Hybrid cloud – Vzniká prepojením Public s Private cloudom za účelom využívania výhod oboch architektúr a lepšou kontrolou nad dátami.

Pôvodný modul v celom rozsahu nájdete na oficiálnej stránke Microsft Learn

Describe core Azure architectural components

V tomto module preskúmate jednotlivé koncepty, prostriedky a terminológiu, ktorá je potrebná na prácu s Azure. 

V tomto module sa naučíte o:

 • Predplatné Azure a management groups
 • Azure prostriedky, skupiny prostriedkov a Azure správca prostriedkov 
 • Regiónoch Azure a ich dostupnosti

Prehľad Azure predplatných, Management groups, prostriedkov a regiónov

Služby v rámci Azure sú organizované do skupín podľa hierarchie.

Podľa obrázku môžete vidieť rozdelenie do nasledujúcich skupín:

 • Prostriedky
 • Skupiny prostriedkov
 • Predplatné
 • Management groups
Azure predplatné a resource groups

Na prácu s Azure sa vyžaduje mať predplatné, ktoré sa využíva na prístup k službám a produktom v rámci platformy. V rámci jednej organizácie je možné mať aj viacero predplatných a tým kontrolovať prístup jednotlivých zamestnancov k istým údajom ale aj lepšie spravovať výdavky.

Azure management groups sa využívajú na organizáciu a správu viacerých predplatných plánov k Azure.

Azure prostriedky a Azure správca prostriedkov

Po zaregistrovaní predplatného plánu k Azure sa môžete začať s vytváraním jednotlivých prostriedkov a organizovať ich do skupín prostriedkov. Na to je dôležite presne definovať tieto pojmy:

 • Prostriedok
 • Skupina prostriedkov 

Azure regióny a dostupnosť 

V predchádzajúcich kapitolách ste sa naučili o Azure prostriedkoch a skupinách prostriedkov. Prostriedky môžu byť vytvorené v rôznych Azure regiónoch po celom svete. Môžete sa tak dostať bližšie k svojim zákazníkom a zlepšiť dostupnosť služieb. Na výber sú dátové centrá v Európe, Spojených štátoch, Afrike, Austrálii, Brazílii a veľa ďalších lokalít.

https://youtube.com/watch?v=hPYVJAYtRRs%3Ffeature%3Doembed

Prepojením rôznych regiónov je taktiež možné zvýšiť dostupnosť ponúkaných služieb a v prípade živelnej katastrofy a zničenia jedného z nich, vaša aplikácia bude aj naďalej fungovať bez prerušenia.

Nahliadnite do interaktívnej mapy, ktorá zobrazuje túto veľku a rozsiahlú infraštruktúru: Azure Global Infrastructure (microsoft.com)

Ak sa ti článok páčil, určite budeme radi za jeho zdieľanie

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Ďalšie články, ktoré by ťa mohli zaujať

Bezpečnosť
Peter Lehocký

#3 Bezpečnosť na internete: Všeobecne platné tipy a rady

V prechádzajúcich dvoch článkoch sme si predstavili bezpečnostné hrozby a podvody, ktoré na vás čakajú na internete. V dnešnom článku si predstavíme opatrenia, ktorými takéto hrozby minimalizujete, situácie, v ktorých sú vaše citlivé dáta v najväčšom nebezpečenstve, a tiež to ako po sebe na internete zanechávať čo najmenej stôp. Opatrení,

Čítať ďalej >
IoT
Tomáš Zajíc

Práce študentov 2. semestra ŠTC 2023 – Snímač v simulovanom prostredí Raspberry Pi

V druhom semestri programu ŠTC Microsoft sa naši študenti mohli venovať IoT alebo programovaniu. Martina Inkábová je ďalšou z tých, ktorí sa vydali práve cestou IoT. Náplňou jej výstupného projektu bolo vytvoriť snímač v simulovanom priestore Raspberry Pi kontrolujúci teplotu a vlhkosť v miestnosti – podstatné faktory pre komfort a zdravie ľudí. Napriek tomu,

Čítať ďalej >

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pokračovaním v prehliadaní blogu súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac sa o nich môžete dozvedieť na podstránke Zásady ochrany osobných údajov.
Pokračovaním v prehliadaní blogu súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac sa o nich môžete dozvedieť na podstránke Zásady ochrany osobných údajov.